Novinky


Odvody SZČO od júla 2015

2015-07-30 10:42:51

Z dôvodu nefunkčnosti nového informačného systému Finančnej správy SR, Sociálna poisťovňa dočasne pozastavila zasielanie oznámení samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) o ich odvodovej povinnosti, ktorú majú od 1. júla 2015. Údaje, ktoré Sociálna poisťovňa potrebuje na výpočet odvodovej povinnosti živnostníkov, dostane kocom júla. Finančná správa mala poďla zákona poslať do Sociálnej poisťovne údaje už 31. mája 2015. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) preto nemusia zaplatiť odvody do So...

Odvodová odpočítateľná položka

2015-06-05 16:16:24

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa od 01.01.2015 zavádza inštitút odpočítateľnej položky.  Odvodová odpočítateľná položka vznikla ako reakcia na zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2015 z 350 EUR na 380 EUR a má zvýhodniť nízkopríjmových zamestnancov.  Zamestnancom s nízkym príjmom sa teda znížia zdravotné odvody.   KTO SI UPLATNÍ ODPOČÍTATEĽNÚ POLOŽKU? O odpočítateľnú položku sa znižuje vymeriavací základ len zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom p...

Máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov?

2015-02-27 14:03:42

Pre všetkých, ktorí sa v posledných dňoch trápia otázkou, či majú alebo nemajú povinnosť podať daňové priznanie za rok 2014 prinášame krátky prehľad. Veríme, že prinesie odpoveď na vašu otázku. SOM FYZICKÁ OSOBA Vo všeobecnosti platí, že ak váš zdaniteľný príjem v roku 2014 nepresiahol 1.901,67 EUR, nemáte povinnosť podávať daňové priznanie (ďalej len DP). Ak ste počas roka 2014 dosiahli daňovú stratu, DP podať musíte, ako aj v prípade, ak vás na podanie DP vyzve správca dane. SOM FYZICKÁ OSO...

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2015 – 2. časť

2015-02-13 15:45:51

ODPISY DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU Od nového roka sa zvyšuje počet odpisových skupín zo 4 na 6.  Doba odpisovania bude v jednotlivých skupinách 4, 6, 8, 12, 20, 40 rokov.  Kým do roku 2015 bolo možné vybrať si spôsob odpisovania (rovnomerne, zrýchlene) od 01.01.2015 bude možnosť voľby spôsobu odpisovania len pre odpisovú skupinu 2 a 3, v ostatných odpisových skupinách bude možné odpisovať majetok len rovnomerným spôsobom. Zo 4. do 6. odpisovej skupiny, kde je doba odpisovania sa mení z 20 na...