Odvody SZČO od júla 2015


Z dôvodu nefunkčnosti nového informačného systému Finančnej správy SR, Sociálna poisťovňa dočasne pozastavila zasielanie oznámení samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) o ich odvodovej povinnosti, ktorú majú od 1. júla 2015.

Údaje, ktoré Sociálna poisťovňa potrebuje na výpočet odvodovej povinnosti živnostníkov, dostane kocom júla. Finančná správa mala poďla zákona poslať do Sociálnej poisťovne údaje už 31. mája 2015. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) preto nemusia zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne za júl v pôvodnom termíne 10. augusta 2015. Sociálna poisťovňa predlžuje termín ich splatnosti na 2. september 2015 tak, aby mali živnostníci dosť času pripraviť si platby.

VÝŠKA ODVODOV OD JÚLA 2015

Sadzby odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne sú:
 - na nemocenské poistenie 4,4% z VZ (vymeriavací základ),
 - na starobné poistenie 18% z VZ,
 - na invalidné poistenie 6% z VZ a
 - do rezervného fondu solidarity 4,75% z VZ.

SZČO s minimálnym VZ vo výške 412 EUR  platia do Sociálnej poisťovne 136,57 EUR mesačne, SZČO s vyšším VZ ešte viac.