Mzdy a personalistika


V oblasti miezd a personalistiky Vám naša spoločnosť ponúka: 

  • spracovanie personálnej agendy,
  • zúčtovanie mzdy s výpočtom odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne, 
  • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, 
  • príprava výplatných pások pre zamestnancov, 
  • priprava príkazu na úhradu pre všetky potrebné platby, 
  • registrácia - prihlásenie a odhlásenie - zamestnancov v poisťovniach,
  • príprava podkladov pre vystupujúcich zamestnancov - zápočtový list, ELDP,
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.