Účtovníctvo


V oblasti účtovníctva Vám naša spoločnosť ponúka:

  • komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby,
  • zostavenie účtovnej závierky (riadnej, mimoriadnej, priebežnej) v súlade s platným zákonom o účtovníctve a platnými postupmi účtovania v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva,
  • príprava hlásenia INTRASTAT, štatistických výkazov,
  • zostavenie výstupov z účtovníctva podľa konkrétnych požiadaviek klienta, 
  • príprava príslušných interných smerníc v oblasti účtovníctva.

Okrem vyššie uvedeného naša spoločnosť ponúka aj kontrolu a dohľad nad účtovníctvom v rámci celého Slovenska. Člen nášho timu Vám bude v prípade akýchkoľvek nejasností denne k dispozícii.