Náš tím


Ing. Ľubomír Lukačovský 

Spoluzakladateľ spoločnosti Lukačovský s.r.o.. Ľubomír ukončil štúdium na Vysokej škole Ekonomickej v Bratislave v roku 1983. Už po ukončení vysokej školy sa venoval vedeniu účtovníctva. Od roku 1994 je členom Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva 241/94). Kvalita vo vedení účtovníctva a poskytovaní daňového poradenstva je podložená vyše 20 ročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Kontakt: +421 903 621 746

Janka Lukačovská

Spoluzakladateľka spoločnosti Lukačovský s.r.o.. Janka sa venuje vedeniu účtovníctva od roku 1994. Je expertkou v oblasti jednoduchého účtovníctva a spracovania miezd. 

Kontakt: +421 903 600 583

Ing. Ľubomír Lukačovský

Ľubomír ukončil štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave - Fakulta hospodárskej informatiky, špecializácia Štatistika. Po ukončení štúdia sa začal naplno venovať účtovaniu v spoločnosti Lukačovský s.r.o.. Ľubomír ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo a takisto sa venuje spracovaniu miezd, príprave daňových priznaní k DPH a DPPO. 

Kontakt: +421 904 242 792

Ing. Barbora Lukačovská

Barbora ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave - Fakulta hospodárskej informatiky, špecializácia Účtovníctvo a finančné riadenie. Už počas štúdia na vysokej škole naberala skúsenosti v nadnárodnej spoločnosti poskytujúcej daňové a účtovné poradenstvo (asistencia pri spracovaní daňového priznania pre právnické osoby pre významnú automobilovú spoločnosť a leasingovú spoločnosť). V súčasnosti je členom Slovenskej komory daňových poradcov (asistent daňového poradcu). V spoločnosti Lukačovský s.r.o. sa venuje podvojnému účtovnícvu, príprave daňových priznani k DPH a DPPO, príprave daňových stanovísk. 

Kontakt: +421 903 688 616