Doplnkové služby


V rámci doplnkových služieb naša spoločnosť pre vás zabezpečí: 

  • založenie obchodných spoločností, 
  • zapísanie zmien v obchodnom registri (zmena sídla, názvu spoločnosti, konateľov, dopísanie živností a pod.),
  • konzultačné služby v oblasti zlúčenia a splynutia spoločností, 
  • poradenstvo pri zakladaní a transformácii podnikateľských subjektov,
  • poradenstvo pri likvidácií spoločností a príprava na konkurz,
  • návrhy zmlúv,
  • spracovanie štatistických a finančných výkazov pre účely čerpania úverov a pod.,
  • finančná analýza a plánovanie,
  • vypracovanie transférovej dokumentácie.