Kontakt


Lukačovský s.r.o.
Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves

Kancelária Bratislava:
Staré Grunty 18
841 04 Bratislava

Tel.: 053 44 277 64
E - mail: info@lukacovsky.sk

Spoločnosť Lukačovský s.r.o. je zapísaná v Obch. reg. Okr. Súdu Košice I, vložka č.: 22059/V

IČO: 44 245 513
DIČ: 2022639685
IČ DPH: SK2022639685