Daňové poradenstvo


V rámci daňového poradenstva a daní naša spoločnosť pre Vás zabezpečí na mesačnej alebo štvrťročnej báze spracovanie a podanie daňových priznaní k DPH, súhrnných výkazov, kontrolných výkazov k DPH. 

Ďalej Vám ponúkame spracovanie a podanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby a k dani z príjmov fyzickej osoby. Daňové priznania pre Vás spracujeme s ohľadom na platnú legislatívu Slovenskej republiky a s ohľadom na zmluvy o medzinárodnom zdanení. 

Našim klientom ponúkame zastupovanie pred správcom dane. Pre novo vzniknuté spoločnosti zastrešíme kompletnú daňovú registráciu.

Ponúkame odborné daňové stanoviská na posúdenie daňových aspektov hospodárskych operácií a odborné konzultácie ku všetým druhom daní.