Novinky


STRAVNÉ A STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV OD 01.06.2018

2018-06-10 11:54:49

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 16.05.2018 opatrenie, na základe ktorého sa menia od 01.06.2018 sumy stravného pri pracovných cestách nasledovne: 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,  10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.  STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 152 Zákonníka práce prispievať zamestnancom na stravovanie sumu najmenej 55% ceny jedla, najviac vša...

Zápočet daňovej licencie od roku 2018

2018-04-30 10:40:37

 Právnické osoby, ktoré mali povinnosť platiť daňovú licenciu (minimálnu výšku dane) urobili tak poslednýkrát za zdaňovacie obdobie („ZO“), ktoré končilo k 31.12.2017. Daňovú licenciu mali právnické osoby povinnosť  prvýkrát platiť za zdaňovacie obdobie roku 2014. Viac o daňovej licencii sa dočítate tu.Príklad Ako bude postupovať spoločnosť XY s.r.o., nie platiteľ DPH, ktorá od roku 2014 nevykázala kladný základ dane a vznikla jej povinnosť platiť minimálnu výšku dane za zdaňovacie obdobia rokov...

Práca na dohodu a evidencia na úrade práce

2017-09-23 15:39:32

#Zamestnanci# S účinnosťou od 01.05.2017 vstúpila do platnosti novela zákona o službách zamestnanosti a priniesla pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce niekoľko noviniek. Tou najdôležitejšou novinkou je, že uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce bude môcť odpracovať na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najviac 40 dní v kalendárnom roku. Toto pravidlo sa nevzťahuje na „ostatných dohodárov“, ktorí nie sú počas zárobkovej činnosti evidovaní na úra...

Paušálne výdavky v roku 2017

2017-09-03 21:36:05

#Daň z príjmov FO#Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov)  bol od 01.01.2017 zmenený spôsob uplatňovania paušálnych výdavkov. Paušálne výdavky si môžu uplatniť daňovníci, ktorí dosahujú príjmy v zmysle § 6 ods. 1,2 a 4 zákona o dani z príjmov a nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a daňovníci, ktorí sú platiteľmi dane len časť zdaňovacieho obdobia. Títo daňovníci sa môžu rozhodnúť aj pre uplatňovanie preukázateľne vyna...