Paušálne výdavky v roku 2017


#Daň z príjmov FO#

Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov)  bol od 01.01.2017 zmenený spôsob uplatňovania paušálnych výdavkov.

Paušálne výdavky si môžu uplatniť daňovníci, ktorí dosahujú príjmy v zmysle § 6 ods. 1,2 a 4 zákona o dani z príjmov a nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a daňovníci, ktorí sú platiteľmi dane len časť zdaňovacieho obdobia. Títo daňovníci sa môžu rozhodnúť aj pre uplatňovanie preukázateľne vynaložených výdavkov zistených z účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného) alebo z daňovej evidencie, ak je pre nich tento spôsob výhodnejší.

POROVNANIE PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV
do 31.12.2016 po 01.01.2017
 - paušálne výdavky vo výške 40% z úhrnu príjmov,

 - maximálna suma paušálnych výdavkov  je vo výške 5 040 EUR ročne z príjmov podľa § 6 ods. 1,2 zákona o dani z príjmov

 - maximálna suma paušálnych výdavkov  je vo výške 5 040 EUR ročne z príjmov podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov

 - mesačný limit paušálnych výdavkov vo výške 420 EUR/ mesačne
 - paušálne výdavky vo výške 60% z úhrnu príjmov,

 - maximálna suma paušálnych výdavkov je vo výške 20 000 EUR ročne z príjmov podľa § 6 ods. 1,2 zákona o dani z príjmov

 - maximálna suma paušálnych výdavkov  je vo výške 20 000 EUR ročne z príjmov podľa   § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov

 - bez mesačného limitu
 

Príklad

Fyzická osoba, neplatiteľ DPH, mala v zdaňovacom období dva druhy príjmov:
  • zo živnosti  podľa §6 ods. 1 zákona o dani z príjmov počas 9 mesiacov a
  • príjmy z použitia diela podľa §6 ods. 4 zákona o dani z príjmov počas celého roka.
Fyzická osoba uplatňuje paušálne výdavky. V tabuľke je uvedená výška paušálnych výdavkov, ktorá bola uplatnená za rok 2016 a výška paušálnychh výdavkov, ktorá je uplatnená za rok 2017.
 Druh príjmuVýška príjmuVýdavky roku 2016Výdavky roku 2017Rozdiel
   40% uplatnené     60% uplatnené
§6 ods. 135 00014 0004 20021 00020 00015 800
§6 ods. 413 800 5 5205 0408 2808 2803 240
Spolu 48 800 9 240 28 280 + 19 040

Daňovník si môže v roku 2017 uplatniť o 19 040 EUR vyššie výdavky v porovnaní s rokom 2016.