Zápočet daňovej licencie od roku 2018


 Právnické osoby, ktoré mali povinnosť platiť daňovú licenciu (minimálnu výšku dane) urobili tak poslednýkrát za zdaňovacie obdobie („ZO“), ktoré končilo k 31.12.2017. Daňovú licenciu mali právnické osoby povinnosť  prvýkrát platiť za zdaňovacie obdobie roku 2014. Viac o daňovej licencii sa dočítate tu.

Príklad
Ako bude postupovať spoločnosť XY s.r.o., nie platiteľ DPH, ktorá od roku 2014 nevykázala kladný základ dane a vznikla jej povinnosť platiť minimálnu výšku dane za zdaňovacie obdobia rokov 2014, 2015, 2016 a 2017?

Daňová licencia 
Zdaňovacie obdobie Daňová povinnosť Daňová licencia Zápočet DL v danom ZO Zostávajúca časť DL na zápočet 
2014 0 € 480 € 0 €  
2015 0 € 480 € 0 € 960 €
2016 0 € 480 e 0 € 1440 €
2017 0 € 480 € 0€  1440  € (1920 -480)
Spolu    1920    


Zákon o dani z príjmov definuje, že "kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie". Spoločnosť XY s.r.o. si môže uplatniť započítanie daňovej licencie za zdaňovacie obdobie 2014 s daňovou povinnosťou poslednýkrát za zdaňovacie obdobie 2017. Keďže spoločnosť nedosiahla za zdaňovacie obdobie 2017 daňovú povinnosť, stráca nárok na započítanie daňovej licencie z roku 2014. Ak sa spoločnosti nepodarí dosiahnuť kladný základ dane a daňovú povinnosť v nasledujúcom zdaňovacom období 2018, spoločnosť príde o možnosť započítania daňovej licencie z roku 2015.

Zaplatená daňová licencia za zdaňovacie obdobie 2017 bude započítaná do troch rokov počnúc rokom 2018 a najneskôr v roku 2020.

Príklad
Spoločnosť XY, s.r.o. dosiahne za zdaňovacie obdobie 2018 daňovú povinnosť  na dani z príjmov PO  vo výške 1.000 EUR. Spoločnosť použila na zápočet daňovej povinnosti daňovú licenciu za ZO 2015 (480 €) a časť DL za ZO 2016 (40 €).  DL bude možné započítať len na tú časť daňovej povinnosti roku 2018, ktorá prevyšuje ustanovenú sumu DL. Spoločnosť preto bude povinná aj v roku 2018 sledovať, akú by mala ustanovenú sumu DL a len ak vykáže vyššiu daň oproti tejto ustanovenej sume DL, bude možné v minulosti zaplatenú DL započítavať oproti sume daňovej povinnosti prevyšujúcej ustanovenú sumu DL.    

Daňová licencia 
Zdaňovacie obdobie Daňová povinnosť Daňová licencia Zápočet DL v danom ZO Zostávajúca časť DL na zápočet 
2015 0 € 480 € 0 € 480 €
2016 0 € 480 € 0 € 960 €
2017 0 € 480 € 0 € 1440 €
2018 1000 € 0 €  520 € 920 €
Spolu    1440 €