Úspešný podnikateľ sa nezaobíde bez daňového poradcu


Ing. Ľubomír Lukačovský v Komore daň. poradcov od r. 1994

Zverte svoje účtovníctvo a dane profesionálom


Už vyše štvrťstoročie poskytuje naša firma odborné poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva.
Ak by sme zrátali odpracované roky všetkých členov nášho týmu, spolu máme až 56 rokov skúseností.
Máme skúseností s rôznymi typmi spoločností. Vedieme účtovníctvo samostatne zárobkovo činných osôb aj malých
a stredných firiem. V našom portfóliu nájdete firmy aj z oblasti výroby, stavebníctva, informačných služieb,
lekárstva či gastro biznisu alebo aj cestovnej kancelárie.
Dane, účtovníctvo a mzdy nie sú len o podávaní daňového priznania. Finančné dáta je potrebné korektne spracovať,
priebežne triediť a starostlivo archivovať. Rýchlo sa meniace legislatívne prostredie vyžaduje naše neustále vzdelávanie,
ktoré je základom skutočne odborného poradenstva.
Miera daňového a odvodového zaťaženia podniku môže výrazným spôsobom ovplyvniť jeho konečnú ziskovosť,
preto v rámci našich služieb venujeme náležitú pozornost všetkým dostupným spôsobom
legálnej daňovej optimalizácie.
Veríme, že súčasťou práce daňového poradcu je načúvať klientom a poskytovať im na mieru šité riešenia.
V prípade vášho záujmu vám tiež objasníme akúkoľvek otázku z oblasti daní a účtovníctva.
Finančné toky, výška tržieb a nákladov. Miera ziskovosti či úrovne platov vašich zamestnancov.
Citlivé údaje, ktorých bezpečné uchovanie je pre nás v rámci obchodného tajomstva absolútnou samozrejmosťou.
Sme rodinná firma, ktorá bezpečne uchová vaše firemné tajomstvo.

Kompletný účtovnícky servis pre malé a stredné firmy

Novinky


STRAVNÉ A STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV OD 01.06.2018

2018-06-10 11:54:49

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 16.05.2018 opatrenie, na základe ktorého sa menia od 01.06.2018 sumy stravného pri pracovných cestách nasledovne: 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,  10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.  STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 152 Zákonníka práce prispievať zamestnancom na stravovanie sumu najmenej 55% ceny jedla, najviac vša...

Zápočet daňovej licencie od roku 2018

2018-04-30 10:40:37

 Právnické osoby, ktoré mali povinnosť platiť daňovú licenciu (minimálnu výšku dane) urobili tak poslednýkrát za zdaňovacie obdobie („ZO“), ktoré končilo k 31.12.2017. Daňovú licenciu mali právnické osoby povinnosť  prvýkrát platiť za zdaňovacie obdobie roku 2014. Viac o daňovej licencii sa dočítate tu.Príklad Ako bude postupovať spoločnosť XY s.r.o., nie platiteľ DPH, ktorá od roku 2014 nevykázala kladný základ dane a vznikla jej povinnosť platiť minimálnu výšku dane za zdaňovacie obdobia rokov...

Práca na dohodu a evidencia na úrade práce

2017-09-23 15:39:32

#Zamestnanci# S účinnosťou od 01.05.2017 vstúpila do platnosti novela zákona o službách zamestnanosti a priniesla pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce niekoľko noviniek. Tou najdôležitejšou novinkou je, že uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce bude môcť odpracovať na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najviac 40 dní v kalendárnom roku. Toto pravidlo sa nevzťahuje na „ostatných dohodárov“, ktorí nie sú počas zárobkovej činnosti evidovaní na úra...

Paušálne výdavky v roku 2017

2017-09-03 21:36:05

#Daň z príjmov FO#Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov)  bol od 01.01.2017 zmenený spôsob uplatňovania paušálnych výdavkov. Paušálne výdavky si môžu uplatniť daňovníci, ktorí dosahujú príjmy v zmysle § 6 ods. 1,2 a 4 zákona o dani z príjmov a nie sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a daňovníci, ktorí sú platiteľmi dane len časť zdaňovacieho obdobia. Títo daňovníci sa môžu rozhodnúť aj pre uplatňovanie preukázateľne vyna...